Kalkulácia - Jendnoduché účtovníctvo

Ako funguje naša cenotvorba a čo zahŕňa

Počas nášho pôsobenia v oblasti podnikania sme sa naučili, že pokiaľ chceme aby bol klient spokojný, musí mať čo najmenej starostí, musí vedieť koľko ho to bude stáť a každé slovo musí platiť.

Na základe toho, sme sa rozhodli, že nebudeme zákazníkom počitať každý doklad, počet vytlačených papierov, napísaných e-mailov, alebo vyplnených tlačív. Cenu určíme paušálne na základe odhadu náročnosti práce. Pokiaľ by sa množstvo dokladov počas našej spolupráce znásobilo (napr. o 50%), vždy sa vopred dohodneme, podpíšeme dodatok k zmluve a až od nasledujúceho mesiaca budete platiť viac. Cena je vždy len jedna a to paušálna. Žiadne príplatkové cenníky nemáme.

Súčasťou paušálnej ceny za vedenie účtovníctva je aj poradenstvo, mzdy a asistencia pri daňových kontrolách. Asistujeme aj spätne, pokiaľ by ste už neboli našim klientom, ale kontrola sa týka obdobia ktoré sme spracovávali, poskytneme bezplatne osobnú asistenciu pri kontrole.Nezáväzná kalkulácia

Počet položiek uvádzajte za mesiac